فروش ویژه هاره تجهیز شمال - وب سایت شرکت هاره تجهیز شمال


عنوان خبرفروش ویژه هاره تجهیز شمال
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط harehtajhiz
دوشنبه 18 فروردين 1399 - 07:50:51


فروش ویژه هاره تجهیز شمال
از 20 فروردین
کیت HIV نسل چهارم (AG-AB) به قیمت کیت HIV  نسل سوم  (AB)
برای تمام آزمایشگاه ها و مراکز درمانی ایران به مدت محدود
برای خرید به سایت شرکت مراجعه فرمایید.این خبر از طرف وب سایت شرکت هاره تجهیز شمال
( http://harehtajhizshomal.ir/portal/index.php?extend.140 )