صفحه اصلی - وب سایت شرکت هاره تجهیز شمال
فروش اتیل پروپیولات ethyl propiolate sigma

شرکت هاره تجهیز شمال

تهیه ، توزیع و فروش کلیه مواد تخصصی و تحقیقاتی از کمپانی سیگما آلدریچ

برای کسب اطلاعات بیشتر از ماده روی اسم ماده کلیک نمایید


more about ethyl propiolate


اخبار سایت | ارسال نظر: 4 |  نسخه مناسب برای چاپ

فروش متیل پروپیولات سیگما methyl propiolate

شرکت هاره تجهیز شمال

عضو انجمن تامین کنندگان فرآورده های تشخیصی ، تحقیقاتی و پزشکی

دارنده لوح تقدیر و تندیس افتخار برترین شرکت تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی از جشنواره نشان علمی کیفیت ایران

اولین شرکت بازرگانی تحقیقاتی دارنده سه گواهی نامه استاندارد (ISO) از کمپانی IQS انگلستان در ایران

تهیه ، توزیع و فروش کلیه مواد تخصصی و تحقیقاتی از کمپانی سیگما آلدریچ

more about methyl propiolate


اخبار سایت | ارسال نظر: 2 |  نسخه مناسب برای چاپ

فروش ترت بوتیل آمین از کمپانی سیگما آلدریچ tert-Butylamine

شرکت هاره تجهیز شمال

عضو انجمن تامین کنندگان فرآورده های تشخیصی ، تحقیقاتی و پزشکی

دارنده لوح تقدیر و تندیس افتخار برترین شرکت تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی از جشنواره نشان علمی کیفیت ایران


اولین شرکت بازرگانی تحقیقاتی دارنده سه گواهی نامه استاندارد (ISO) از کمپانی IQS انگلستان در ایران

تهیه ، توزیع و فروش کلیه مواد تخصصی و تحقیقاتی از کمپانی سیگما آلدریچ - sigma aldrich

more  about tert-Butylamine


اخبار سایت | ارسال نظر: 2 |  نسخه مناسب برای چاپ

برو به صفحه   <<        >>